Akershus - befolkning

Akershus er blant Norges minste fylker i areal (4918 km2), men nest etter Oslo størst med over en halv million innbyggere. Akershus består av tre regioner: Follo, Romerike og Vestregionen og er del av Stor-Oslo.

En stor del av Akershus' befolkning er konsentrert i de bymessig bebygde strøk rundt Oslo. Denne bebyggelsen går som sammenhengende bånd langs hovedkommunikasjonene mot vest, sør og øst til henholdsvis Lierskogen/Slemmestad så vidt over grensen til Buskerud, Langhus i Ski og Lillestrøm/Kjeller i Skedsmo. For øvrig er det mye bymessig bebyggelse i fysisk sett selvstendige tettsteder. Størst av disse tettstedene er Ski, Drøbak, Jessheim, Nesoddtangen, Råholt og Ås.

De urbane strøkene er omgitt av mer spredt bebygde jordbruksområder. Ellers er befolkningen jevnt fordelt i de lavereliggende jordbruksområdene på Romerike og i Follo. Skogstraktene i Oslo Østmark (mellom Oslofjorden og Øyeren) og Nordmark, Romeriksåsene, åsene øst for Vorma samt på begge sider av Haldenvassdraget i Nes og Aurskog-Høland er tynt befolket.

Kommunene i bybåndet har 64 % av fylkets folketall (2003). Størsteparten av fylkets tilvekst har tradisjonelt falt på disse kommunene, men etter det betydelige oppsvinget i Oslos befolkningsvekst fra slutten av 1980-årene og særlig etter åpningen av Oslo Lufthavn på Gardermoen i 1998, har befolkningen i fylkets ulike deler jevnet seg noe ut. Etter 2000 er således vekstprosenten i enkelte av kommunene på Øvre Romerike blant landets høyeste. I 2002 bodde 88 % av fylkets folkemengde i tettsteder; etter Oslo den høyeste andel blant landets fylker (94 % hvis Oslo og Akershus sees under ett). Akershus har hvert tiår siden 1950 hatt størst prosentvis befolkningsvekst av landets fylker. I tiårsperioden 1993-2003 hadde Akershus en befolkningstilvekst på gjennomsnittlig 1,3 % årlig mot 0,6 % for landet som helhet.

Den sterke veksten gir seg ikke bare utslag i antall innbyggere totalt sett, men også i folkemengdens sammensetning. Akershus har en svært ung befolkning, med særlig mange i de mest yrkesaktive aldersgruppene, dvs. 30-50 år, og dermed også et høyt barnetall. Tilsvarende har Oslo særlig mange unge i alderen opptil 30 år og eldre over 67 år.

En svært stor andel av arbeidstakerne i Akershus har arbeid i Oslo. I 2001 hadde 97 500 personer eller 38 % av arbeidstagerne, arbeid i Oslo.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg