Aker Maritime ASA, tidligere norsk industrikonsern opprettet i 1996 ved sammenslutning av Maritime Group og olje- og gassvirksomheten til Aker AS. Leverte plattformer, produksjonsskip, boreutstyr og tjenester innen olje- og gassvirksomhet. Senere heleid av Aker RGI og i 2002 fusjonert med Kværners olje- og gassdivisjon til det daværende Aker Kværner (nå Aker Solutions).