Akashi, by i Japan, Honshu, 25 km vest for Kobe som den er sammenvokst med; 291 100 innb. (2006). Stor jern- og stålindustri; fisket har mistet sin tidligere betydning pga. forurensning. Normalmeridianen for japansk tid går gjennom Akashi. Store ødeleggelser under den annen verdenskrig med tap av halve befolkningen.