Aitolia, fjell-landskap i det gamle Mellom-Hellas nord for den ytre delen av den korintiske bukt, etter sagnet oppkalt etter Aitolos. Byene Pleuron og Kalydon nevnes hos Homer; Kalydon, Thermon og Stratos er viktige arkeologiske lokaliteter. Landskapets viktigste myter er knyttet til navnene Oineus, Althaia, Meleagros, Deianeira og den kalydonske villsvinjakt. Viktige guder var Artemis og Apollon; den siste hadde en viktig helligdom i Thermon som var felles religiøst og politisk møtested for hele distriktet. Aitolia var stort sett avskåret fra havet og temmelig tilbakeliggende i klassisk tid. Aitolerne var kjent som dyktige leiesoldater. På 300-tallet f.Kr. dannet de det aitoliske forbund, som ble dominerende i Mellom-Hellas. Forbundet ble styrt av en strateg og et råd samt folkeforsamlingen Panaitolikon, som årlig møttes i Thermon. Forbundet rivaliserte med Makedonia og tok derfor tidlig parti for Roma. Men i 192 tilkalte de Antiokhos av Syria i maktkampen, og etter nederlaget ved Magnesia i 190 ble de i 189 undertvunget av romerne.