Aistulf, erobret det bysantinske Ravenna. Da han også truet paven, fikk denne hjelp av Pipin den lille, som i to felttog tvang Aistulf til å oppgi alle sine erobringer. Aistulf døde 756 under forberedelsene til en ny krig.