Aiskhines, berømt athensk taler og politiker, kom fra beskjedne kår. Var først tilhenger av en hard linje mot Makedonias ekspansjon, men snudde og ble en av de viktigste støttespillerne i Athen for kong Filip av Makedonia. I 347 ble han sendt med Demosthenes og åtte andre athenere for å underhandle med kong Filip, og ble etterpå anklaget av Demosthenes for å ha vært bestukket av Filip. Siden ble han Demosthenes' argeste motstander og hans motpart i flere store rettssaker. Etter at Filip var blitt hersker i hele Hellas (338), søkte Aiskhines ved et angrep på en av Demosthenes' venner å komme Demosthenes selv til livs (336). Men Aiskhines tapte prosessen og gikk i landflyktighet til Rhodos, og senere til Samos, hvor han døde. Tre av hans taler er bevart.