Ain Ghazal, ruinby i Jordan, midtveis mellom Amman og Zarqa. Viktig førkeramisk neolittisk utgravningssted i Wadi Zarqa. En av de største bosetninger fra neolittisk tid som er kjent, med levninger helt tilbake til det 8. årtusen f.Kr.