Gresk heros, sønn av kong Telamon på øya Salamis, var etter Akhillevs den tapreste helt foran Troja; en kjempe uten list og svik, men også uten veltalenhet. Han utkjempet en mektig tvekamp med den trojanske prins Hektor, som endte med at de to fiendene anerkjente hverandre og utvekslet gaver. Om hans død hører vi bl.a. i Sofokles' drama: etter Akhillevs' død gjorde Aias og Odyssevs krav på hans våpen. Da disse ble tilkjent Odyssevs, ble Aias helt vanvittig av sorg og raseri og anstilte et blodbad blant en flokk sauer i den tro at de var hellenske høvdinger. Da han kom til fornuft, drepte han seg av skam.