Aias, gresk helt foran Troja, kalles til forskjell fra den store Aias ofte ved sitt farsnavn: Aias Oïlevs' sønn. Men han krenket Athene ved å trekke den bønnfallende Kassandra bort fra hennes alter og voldta henne. Dette førte til hans død ved gudenes vrede; det finnes forskjellige versjoner av hvordan dette skjedde.