Ahmed Arabi pasja, egyptisk hærfører. Utnevnt til oberst 1880 og ble populær i den nasjonale bevegelse. Kediven, Tevfiq, ble tvunget til å utnevne Arabi pasja til krigsminister og innkalle en notabelforsamling. Arabi pasja tilrev seg da hele makten, men etter overfall på europeerne i Alexandria lot Gladstone en engelsk flåte bombardere byen, og en engelsk hær slo ham ved Tell al-Kabir i 1882. Arabi pasja ble forvist til Ceylon, men fikk 1901 lov til å vende tilbake til Egypt.