Ahmed Ali, pakistansk forfatter som skrev på engelsk og urdu. Han utdannet seg ved Aligarh Muslim University og Lucknow University, og underviste i engelsk litteratur ved flere universiteter i India før delingen av landet. Senere begynte han å jobbe som diplomat og var blant annet utstasjonert i Kina. På 1930-tallet var han med på å danne den anti-imperialistiske og venstreorienterte organisasjonen Progressive Writers' Movement, som ønsket at litteraturen skulle tematisere sosial urettferdighet. Etter noen år brøt han med dette miljøet og med den sosial-aktivistiske stilen. Hans første roman på engelsk, Twilight in Dehli, kom ut i 1940. Han skrev også de to romanene Ocean of night (1964) og Rats and diplomats (1986). Han blir regnet for å være en viktig pionérskikkelse innenfor pakistansk engelskspråklig litteratur. Samtidig var han en tospråklig forfatter, og han publiserte blant annet fem novellesamlinger på urdu. Han oversatte selv en av novellesamlingene, The prison-house (1985), til engelsk.