Ahmad Zaki Yamani, saudi-arabisk jurist og politiker. Utdannet ved universitetet i Kairo, New York University og Harvard. Han var Saudi-Arabias oljeminister 1962–86 og hadde stor innflytelse innen de oljeeksporterende lands organisasjon, OPEC. Han har også spilt en ledende rolle ved oppbyggingen av den nasjonale oljeindustri i Saudi-Arabia.