Ahmad Tejan Kabbah, politiker fra Sierra Leone. Ahmad Tejan Kabbah var utdannet jurist i Storbritannia, og jobbet blant annet i ulike FN-organisasjoner i Afrika, direktør i UNDP fra 1981. President i Sierra Leone mars 1996–mai 1997, da han ble styrtet i et militærkupp og gikk i eksil i Guinea. Etter intervensjon fra den vestafrikanske fredsstyrken ECOMOG ble han gjeninnsatt som president mars 1998. Ved de første ordinære valgene etter borgerkrigen, i mai 2002, ble Kabbah gjenvalgt som president. Han gikk av i 2007.