Ahmad, arabisk mannsnavn, svært populært i alle muslimske land. Samme språklige opphav som Mahmood og Mohammad.