Ahasverus, mannsnavn, latin-tilpasset hebraisk form av et gammelpersisk navn med betydningen 'mektig hersker, stor konge' eller 'rettferdig konge'. Navnet er det samme som Xerxes, men med annen språklig tradering. Kjent i Norge siden midten av 1600-tallet, lite brukt. I eldre bibeloversettelser er perserkongen Xerxes i Esters bok kalt Ahasverus. Navnet er også knyttet til Den evige jøde eller Jerusalems skomaker, som ifølge sagnet må vandre evig fordi han nektet Jesus hvile på veien til Golgata.