Agulhas-strømmen, varm havstrøm utenfor Afrikas sørøstlige og sørlige kyst. Renner mot sørvest og vest langs kanten av kontinentalsokkelen med stor fart, opp til 3–4 knop (1,5–2 m/s). Sør og sørvest for Kapp Gode Håp møter Agulhas-strømmen en kald strøm fra vest. Her oppløses den, og størstedelen av vannmassene returnerer til Indiske hav, til dels blandet med den kalde strømmen fra vest. Agulhas-strømmen er et ledd i den storstilte sirkulasjon sør i Indiske hav og påvirkes lite av lokale vindforhold, og er til dels en fortsettelse av Mosambik-strømmen.