Agrippina den eldre var et prominent medlem av det julisk-claudiske keiserdynastiet, som barnebarn av Augustus. Hun var datter av Marcus Agrippa og Julia, og ble gift med Germanicus. De hadde ni barn, blant andre Caligula og Agrippina den yngre. Hun fulgte sin mann til Germania og de østlige provinsene. Etter hans død bodde hun i Roma, men var i opposisjon til keiser Tiberius og særlig hans høyre hånd Sejanus. Agrippina ble derfor i 29 evt. forvist til øya Pandataria, hvor hun senere sultet seg til døde.