Agou, fjell i Togofjellene, sørvestlige Togo, på 986 moh. Agou er Togos høyeste fjell. Berggrunnen består av prekambriske bergarter, mest gneis.