Agnar Petter Nygaard, født i Trondheim, norsk biokjemiker. Dr.philos. 1962. Professor i biokjemi ved Universitetet i Bergen fra 1964. Nygaard er særlig kjent for sine studier av RNA-DNA-kompleksdannelsen og utnyttelsen av dette til en meget anvendt metode i molekylær biologi. Nygaard var med på å stifte Norsk Biokjemisk Selskap, og var med i ledelsen for European Molecular Biology Organization (EMBO).