Agna, kvinnenavn, kortform av Agnes og Agnete. Litt brukt i Østfold og Akershus fra midten av 1800-tallet til mellomkrigstiden, sjelden etter 1950. Variant Agne.