Aglaonema, planteslekt i myrkonglefamilien, 21 arter i det indomalayiske område. Flere arter er populære dekorasjonsplanter i veksthus og grøntanlegg. Den sørøstasiatiske sumpplanten A. simplex,'malaysisk sverdplante', er mye brukt som akvarieplante. Den tåler å stå i neddykket tilstand en tid, men liker seg best i fuktig klima på land.