Aggtelek, landsby i det nordøstlige Ungarn, kjent for sin dryppsteinshule, som med en lengde på 24 km er en av Europas lengste grotter. Den største grottehallen er 120 × 30 × 40 m. Her finnes opp til 25 m høye stalagmitter. Hulen var bebodd allerede i steinalderen og det er gjort mange arkeologiske funn. Oppført på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv (List of World Heritage).