Agerø er en liten øy i Limfjorden i Danmark og ligger sydvest for Mors. Den har et areal på 3,8 km2 og har 26 innbyggere i 2017. Agerø ligger i Morsø kommune. Landbruk er eneste næringsvei. Fugleværnfonden eier Stenklipperne, et fredet naturreservat på den nordvestre delen av øya som er en viktig rasteplass for trekkfugler. Agerø kirke ligger midt på øya og ble bygget i 1908.