Agenda 2010, ein serie reformer av skatte-, arbeids- og velferdspolitikken i Tyskland gjennomført i perioden 2003-2005 av den dåverande tyske regjeringa, leia av den sosialdemokratiske kanslaren Gerhard Schröder.

Gerhard Schröder introduserte reformene i ein tale til den tyske nasjonalforsamlinga, Forbundsdagen, 14. mars 2003. Det uttalte målet med Agenda 2010 var å skape økonomisk vekst og fleire arbeidsplassar.

Bakteppet var høg arbeidsløyse. Meir enn fire millionar, 11,4 prosent av arbeidsstokken, var registrert som arbeidslause. I tillegg sleit landet med økonomisk stagnasjon. Reformplanane var i tråd med EUs Lisboa-strategi.

Kraftig kutt i skatter, inntektsskatten vart kutta med på prosent, kutt i sosiale kostnader for arbeidsgjevarar og kutt i arbeidsløysepengar og sosialstønad var blant verkemidla i reformpakken.

Reforma liberaliserte også arbeidslivspolitikken og gjorde det lettare å seie opp tilsette, lettare å tilsette folk på deltid og i mellombels stillingar.

Agenda 2010 skapte svært mykje politisk strid. Den største tyske fagforeininga, DGB som historisk har vore ein sentral alliert for SPD, protesterte kraftig mot fleire av forslaga i til reform. Det same gjorde venstresida i SPD.

Delar av venstresida forlot partiet i protest mot reformpakken og slutta seg saman i grupperinga Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG), som seinare gjekk inn i partiet Die Linke.

Kanslar Gerhard Schröder fekk reformplanane gjennom, men dei skarpe protestane frå eige parti gjorde at han trakk seg som partileiar i 2004, men ikkje som kanslar. Ved forbundsdagsvalet i 2005 vart det kristendemokratiske CDU største parti, og Angela Merkel overtok posisjonen som kanslar. SPD heldt fram som samarbeidsparti i regjeringa.

Tysk venstreside er framleis svært kritisk til reformane, og meiner dei har skapt ein permanent underklasse som er fattig, har utrygge arbeidsplassar eller ikkje noko arbeid i det heile. Dei viser til at prosentandelen som lever under fattigdomsgrensa auka frå 12,3 prosent i 2004 til 14 prosent i 2007.

Andre er meir positive til reformen og meiner den er ein viktig årsak til den økonomiske veksten landet har opplevd i Angela Merkels regjeringstid.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.