Agenda, merkevarenavn på NSBs mellomdistansetog 2000–2003, forsøkt innarbeidet som et transportprodukt med egen logo og designprofil. Satsingen ble senere oppgitt, og merkenavnet ble tatt ut av bruk – Se også NSB.