Agda, kvinnenavn, svensk form av Agate. Her i landet mest brukt i Lofoten fra 1880-årene til mellomkrigstiden, svært sjelden etter 1950. Avledet mannsnavn Agdar.