Agathokles, tyrann med folkelig basis i Syrakus. Ledet grekerne på Sicilia i lange kriger mot Karthago, og truet en stund Karthago selv. Tok kongetittel i 304, men sa den fra seg for sine etterfølgere i sitt testamente. Ved hans død var det anarki i Syrakus.