Aga, øy i Bømlo kommune, Hordaland, på vestsiden av Stokksund, mellom øyene Bømlo og Stord. Agøy er 2,6 km2 og har 75 innbyggere inkludert Agasystra like nord for Agøy. Både Agøy og Agasystra har broforbindelse med Bømlo.