Afghanistans internasjonale forbindelser

Artikkelstart

Afghanistan er medlem av bl.a. FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, Verdensbanken, Den islamske utviklingsbank (IDB), og ECO (den økonomiske samarbeidsorganisasjonen for muslimske land i området).

Norge har siden 2002 hatt ambassade i Kabul, og i 2004 åpnet Afghanistan ambassade i Oslo. Sistnevnte dekker også de øvrige nordiske land. Opprettelsen av ambassade i Kabul falt sammen med at Norge i 2002 etterfulgte Sveits som leder av Afghan Support Group (ASG), et uformelt solidaritetsforum bestående av EU og 15 land.

Afghanistan har over flere år vært blant de land som har mottatt mest økonomisk bistand fra Norge, siden 2010 over 500 mill kroner årlig. Inkludert den militære støtten var de årlige norske bevilgningene til landet i størrelsesorden to milliarder kroner fram mot 2015. Betydelig reduksjon i den militære innsatsen gjorde at det norske støttebeløpet deretter har vært om lag halvert.

Samtidig som regjeringen i Afghanistan har arbeidet for en avvikling av det internasjonale militære nærværet i landet innen utgangen av 2014, en politikk NATO sluttet seg til på sitt toppmøte i mai 2012, har man vært opptatt av å få inngått bilaterale samarbeidsavtaler med land som avvikler sitt militære nærvær. Prosessen skjøt for alvor fart da presidentene Karzai og Obama, etter langvarig tautrekning, signerte en omfattende samarbeidsavtale i Kabul 1.mai 2012.

Siden det norske engasjementet i Afghanistan ble innledet i 2001 har Norges samlede kostnader ved den militære og bistandsmessige innsatsen i landet fram til 2015 beløpt seg til om lag 20 milliarder kroner. Ifølge rapporten av 6.juni 2016, etter evalueringen av Norges militære og sivile innsats i Afghanistan, har 11.5 milliarder kroner vært brukt til militære formål og 8.4 milliarder på sivil innsats. Fra 2003 har Afghanistan vært blant de største mottakerne av norsk bistand, og den årlige rammen for utviklingssamarbeidet mellom de to land har for årene 2008-12 vært 750 mill.kroner. Inkludert den militære støtten som har vært underlagt FN-mandat, 500-750 norske soldater/offiserer og en betydelig mengde materiell, vil de årlige norske bevilgningene til landet ligge i størrelsesorden to milliarder kroner ut 2014.

Norge har bidratt med tropper til den internasjonale styrken International Security Assistance Force (ISAF) siden NATO tok over kommandoen for ISAF i desember 2002. ISAF ble opprettet gjennom vedtak i FNs Sikkerhetsråd, etter anmodning fra afghanske myndigheter.

Fra 2005 og fram til 1. oktober 2012 hadde Norge ledelsen av stabiliseringslaget Provincial Reconstruction Team (PRT) i Meymaneh, hovedstaden i Faryab-provinsen nord i Afghanistan. På det meste har det vært om lag 600 norske militære i Afghanistan, og i alt har nær 10 000 norske militære gjort tjeneste i landet i perioden 2002-15. Ti norske militære har mistet livet under krigshandlinger i Afghanistan.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg