Aetius, romersk feltherre, illyrier, fra 423 i keiserens tjeneste. Støttet Placidia, som var formynder for sin sønn, keiser Valentinianus 3, og var lenge rikets mektigste mann; forsvarte riket mot barbarene, slo Attila i det store slaget på De katalauniske marker 451; han ble myrdet av Valentinianus.