Aepyornis, utdødd fugleslekt i overordenen Palaeognathe. Aepyornis ble opptil 2,7 m høy, med lite hode; manglet vinger, men hadde meget kraftige løpeben. Den levde på Madagaskar i kvartær og frem til europeerne kom dit på 1500-tallet, men ble da raskt utryddet. Se madagaskarstrutser.