Aegyptopithecus, utdødd primatslekt. Den levde i Nord-Afrika i oligocen og var antagelig en av forløperne for overfamilien Hominoidea, som omfatter både menneskeaper (familien Pongidae) og mennesker (familien Hominidae). Et nesten fullstendig kranium ble i 1965 funnet i al-Faiyum i Egypt.