Adrian Carton de Wiart, født i Belgia, britisk offiser. Avanserte under den første verdenskrig til brigader, sjef for den britiske militærmisjon i Polen 1919–24, da han tok avskjed og ble boende i Polen. Sjef for en territorialdivisjon i Storbritannia høsten 1939, våren 1940 sjef for de allierte styrker i Nord-Trøndelag. I italiensk krigsfangenskap 1941–43. Churchills personlige representant hos Chiang Kai-shek 1943–46. Utgav Happy Odyssey (1950).