Adrian, mannsnavn, fra latinsk Hadrianus 'mann fra byen Hadria'. Kjent i Norge siden 1500-tallet, tidlig brukt i Salten, men fra 1700-talet mest vanlig i Vest-Agder. Har gått sterkt fram i hele landet de siste tiårene, og er på 2000-tallet blant de vanligste mannsnavnene. Keiser Hadrian (117-138). Navnedag 4. mars etter en martyr i Lilleasia (død 304).