Adolphe Sax, belgisk instrumentbygger. Oppfant saksofonen, sakshornet og kontrabassklarinetten.