Adolphe Ferrière, sveitsisk pedagog og sosiolog, fra 1912 professor ved Rousseau-instituttet i Genève. Han grunnla 1925 Bureau international d'Éducation i Genève; medstifter av New Education Fellowship. Han var en av foregangsmennene for aktivitetspedagogikken.