Adolph Zukor, amerikansk filmprodusent, født i Ungarn, en av pionerene i amerikansk filmindustri. Kom til USA 1888, begynte 1904 med kinodrift, og deltok 1910 i opprettelsen av selskapet som senere ble Metro-Goldwyn-Mayer. Opprettet 1913 sitt eget selskap, Famous Players. Han forstod de økonomiske muligheter som lå i stjernedyrkelsen, og gjorde Mary Pickford til selskapets første stjerne. Zukor var senere Paramounts øverste sjef, fra 1935 formann i styret. Han fikk 1948 en spesiell Oscar-pris for sin innsats for filmindustrien. Utgav boken The Public Is Never Wrong (1945).