Adolph Menzel, tysk maler, grafiker og tegner, grunnleggeren av det tyske realistiske 1800-talls maleri. Menzel vakte alt 1833 oppmerksomhet med et hefte litografiske pennetegninger. Illustrasjonene til Kuglers Fredrik den stores historie (1840–42) og praktutgaven av Fredrik den stores verker (1844–49) vitner om enestående innsikt i tidsmiljøet og innlevelse i de historiske hendelser. Det monumentale Jernvalseverket (1875) var blant de aller første fullverdige skildringer i moderne maleri av storindustriens maskiner og arbeidere.