Adolph Goldschmidt, tysk kunsthistoriker, professor i Halle (1904–12) og Berlin (1912–29). Han utgav bl.a. arbeider om middelalderske elfenbensskulpturer og håndskriftsminiatyrer. Han har gitt viktige bidrag til forståelsen av Mester Franckes og Hugo van der Goes' kunst.