Adolph Diesterweg, tysk pedagog. Arbeidet for folkeopplysning, bedre lærerutdannelse og en pedagogikk etter Pestalozzis ideer. Rektor ved lærerseminaret i Berlin fra 1831. Hans skoleprogram var preget av opplysningstidens og liberalismens tanker, bl.a. konfesjonsløs religionsundervisning, uavhengighet for skolen fra kirke og stat, men det var for radikalt for datidens prøyssiske regjering, og i 1847 ble han tvunget til å ta avskjed fra sitt embete av politiske grunner. Skrev Wegweiser zur Bildung für Lehrer (1834–35).