Adolf von Bonsdorff, friherre, finsk skolemann og politiker. Han virket først i flere år ved skoler i Helsinki, oppholdt seg siden en tid i utlandet, hvor han arbeidet for Finlands selvstendighet. Senere kom han tilbake og engasjerte seg i sosialpolitikken. Han gjorde en banebrytende innsats for barnevern og barneforsorg.