Adolf Loos, østerriksk arkitekt, for det meste virksom i Wien. Står som en bemerkelsesverdig forløper for funksjonalismen ved sine puristiske og kubisk pregede bygninger, samt ved sin agitasjon mot stilarkitekturen og for en anonym, ornamentfri formkultur (bl.a. i skriftet Ornament und Verbrechen, 1908).