Adolf Lindberg, svensk medaljekunstner, elev av akademiet 1859–67 og av den kongelige mynt i Stockholm 1856–63, der han fra 1897 var gravør. Påvirket av fransk medaljekunst skapte han en lang rekke fint gjennomarbeidede portrettmedaljer: Elise Hwasser 1876, Oscar 2 (bl.a. 1886), A. E. Nordenskiöld 1880, Louis Pasteur 1892.