Adolf Hedin, svensk politiker og litterat, riksdagsmann i flere perioder. Hedin stod utenfor alle partier, men han ble likevel et sentrum i den demokratiske utvikling i Sverige. I 1884 la han frem et forslag om ulykkes- og alderstrygd for arbeidere. Han hadde nær forbindelse med norske liberale, som Bjørnson, og prøvde å skape forståelse for de norske synspunkter i Sverige. En del av hans politiske avhandlinger og foredrag er utgitt i Tal och skrifter (2 bd., 1904–15).