Adolf, mannsnavn, oppr. tysk, av gotisk atha: 'far', og wolf: 'ulv'.