Admetos, i gresk mytologi konge i Ferai i det sørlige Thessalia, kjent for sin gudfryktighet, rettskaffenhet og vennesælhet. Apollon, som var dømt til et «langt års» trelldom hos en dødelig mann fordi han hadde drept kyklopene, valgte derfor å tjene hos Admetos. Guden hjalp ham med å vinne Alkestis til hustru.