Adlerauge (fra tysk: ørneøye) er en enkel, konveks linse som settes inn i forsiktet sammen med hullkornet på konkurranserifler. Linsen gir vanligvis 30 eller 50 prosent forstørrelse av siktebildet (hullkorn og sikteblink). Linsen er tillatt brukt av samtlige skyttere i Det frivillige skyttervesen, DFS. Inntil 2014 var det kun tillatt i veteranklassene, men ifølge vedtak i skytterstyret gir adlerauge ingen fordel for skyttere med normalt syn. For skyttere med redusert syn kan adlerauge bidra til å utjevne forskjellen til dem med normalt syn. I Norges skytterforbund (NSF) er adlerauge fortsatt kun tillatt for skyttere i veteranklassene.