Adele, kvinnenavn, eg. fransk variant av tysk Adelheid. Kjent i Norge fra 1300-tallet.