Adam Ważyk, polsk lyriker; tilhørte i mellomkrigstiden Kraków-avantgarden. Etter 1945 skrev han politisk lyrikk, og forsvarte som redaktør av det litterære tidsskriftet Twórczość den sosialistiske realismen, men endret syn i midten av 1950-årene, da han markerte seg som en av stalinismens første og skarpeste kritikere i Polen (Et dikt for voksne, 1955). Senere utgav han flere betydelige diktsamlinger, f.eks. Jernbanevognen (1963).