Ada Negri, italiensk forfatter. I diktsamlingen Fatalità (1892) skildrer hun med sterke farger de lavere klassers elendighet og krever reformer. Blant hennes novellesamlinger kan nevnes Le solitarie (1917), Le strade (1926) og Sorelle (1928) og den selvbiografiske Stella mattutina (1921).